Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
PARE VITÒRIA
 
Codi: 03000394
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355169C
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda DE ELCHE, 15
PL: Val.
Telèfon:
966 52 81 15   
Fax:
966 52 81 16
E-Correu:
03000394@gva.es
Localitat:
03801 - ALCOI
Comarca:
L'ALCOIÀ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,687524
-0,475878
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
4
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
13