Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
LA PAZ
 
Codi: 03001623
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355552J
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ABOGADO PÉREZ MIRETE, S/N
PL: Val.
Telèfon:
965 93 63 20   
E-Correu:
03001623@edu.gva.es
Localitat:
03011 - ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,373308
-0,4922
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
7
175