Guia de Centres Docents

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
LA NÍA
 
Codi: 03002731
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355138H
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LOPE DE VEGA, 2
PL: Cas.
Telèfon:
966 91 22 05   
Fax:
966 91 22 06
E-Correu:
03002731@gva.es
Localitat:
03680 - ASPE
Comarca:
EL VINALOPÓ MITJÀ/ EL VINALOPÓ MEDIO
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,338543
-0,767637
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
5
CICLES FORMATIUS
1
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
12