Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
PADRE MELCHOR
 
Codi: 03003267
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355432E
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SANCHIS GUARNER, S/N
PL: Val.
Telèfon:
965 73 90 15   
Fax:
965 73 90 16
E-Correu:
03003267@gva.es
Localitat:
03720 - BENISSA
Comarca:
LA MARINA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,715588
0,0473
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
13
325