Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
POU DE LA MUNTANYA
 
Codi: 03004089
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355521E
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda DEL MONTGÓ, 20
PL: Val.
Telèfon:
966 42 88 05   
Fax:
966 42 88 06
E-Correu:
03004089@gva.es
Localitat:
03700 - DÉNIA
Comarca:
LA MARINA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38.833181
0.102214
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300