Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
DAMA D'ELX
 
Codi: 03004752
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355086I
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ANTONIO MOYA ALBADALEJO, 23
PL: Val.
Telèfon:
966 91 52 90   
E-Correu:
03004752@edu.gva.es
Localitat:
03204 - ELX
Comarca:
EL BAIX VINALOPÓ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,255133
-0,704412
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
5
125
1
25
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300