Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
SIXTO MARCO
 
Codi: 03005082
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355223H
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda SANTA POLA, 6
PL: Val.
Telèfon:
966 91 22 30   
E-Correu:
03005082@edu.gva.es
Localitat:
03203 - ELX
Comarca:
EL BAIX VINALOPÓ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,266964
-0,685737
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
28
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
27