Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
AZORÍN
 
Codi: 03005719
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355500I
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ESCULTOR MARIANO BENLLIURE, S/N
PL: Val.
Telèfon:
966 95 72 95   
E-Correu:
03005719@edu.gva.es
Localitat:
03610 - PETRER
Comarca:
EL VINALOPÓ MITJÀ/ EL VINALOPÓ MEDIO
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,47535
-0,773023
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
5
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
17