Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
MEDITERRÀNIA
 
Codi: 03006220
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355003D
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda RAMON LLIDÓ, 10
PL: Val.
Telèfon:
966 42 88 30   
E-Correu:
03006220@edu.gva.es
Localitat:
03730 - XÀBIA
Comarca:
LA MARINA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,78633
0,162134
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300
1
25