Guia de Centres Docents

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
NÚMERO 1 - LIBERTAS
 
Codi: 03008630
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355358B
Foto del Centro
Adreça:
Urbanització AGUAS NUEVAS, SECTOR S-25 PARC.33,
PL: Cas.
Telèfon:
965 29 01 00   
Fax:
965 29 01 01
E-Correu:
03008630@gva.es
Localitat:
03183 - TORREVIEJA
Comarca:
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,003383
-0,670885
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
7
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
18