Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
MARCOS ZARAGOZA
 
Codi: 03008915
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355484F
Foto del Centro
Adreça:
Carrer FERROCARRIL, 22
PL: Val.
Telèfon:
966 87 01 40   
E-Correu:
03008915@edu.gva.es
Localitat:
03570 - LA VILA JOIOSA
Comarca:
LA MARINA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,50478
-0,241195
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
32
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
16