Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
LA MALLADETA
 
Codi: 03009051
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355485C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DIPUTADA ÁNGELA LLINARES, 1
PL: Val.
Telèfon:
966 87 01 45   
E-Correu:
03009051@edu.gva.es
Localitat:
03570 - LA VILA JOIOSA
Comarca:
LA MARINA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,512789
-0,227618
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
24
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
21