Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
REAL BLANC
 
Codi: 03009336
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355002F
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda REAL BLANC, S/N
PL: Val.
Telèfon:
966 52 75 45   
Fax:
966 52 75 46
E-Correu:
03009336@gva.es
Localitat:
03820 - COCENTAINA
Comarca:
EL COMTAT
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,743934
-0,433724
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
4
100
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
11
275