Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
EL VINALOPÓ
 
Codi: 03009798
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355087G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CURA GONZÁLEZ, 52
PL: Val.
Telèfon:
966 90 81 20   
E-Correu:
03009798@edu.gva.es
Localitat:
03660 - NOVELDA
Comarca:
EL VINALOPÓ MITJÀ/ EL VINALOPÓ MEDIO
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,380649
-0,77526
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
24
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
13