Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
GABRIEL MIRÓ
 
Codi: 03010201
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355575A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer PROFESOR DAVID NOGUERA, 2
PL: Val.
Telèfon:
965 93 62 30   
E-Correu:
03010201@edu.gva.es
Localitat:
03006 - ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,346701
-0,506364
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
13
325