Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
GABRIEL MIRÓ
 
Codi: 03010211
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355081J
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DE LA BARCA DEL BOU (SALT DE L'AIGUA), 4
PL: Val.
Telèfon:
966 81 63 90   
E-Correu:
03010211@edu.gva.es
Localitat:
03503 - BENIDORM
Comarca:
LA MARINA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,553456
-0,122877
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
150