Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
LUIS GARCÍA BERLANGA
 
Codi: 03010478
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355308G
Foto del Centro
Adreça:
Partida EL SALT, S/N
PL: Val.
Telèfon:
965 93 65 55   
E-Correu:
03010478@edu.gva.es
Localitat:
03550 - SANT JOAN D'ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,409974
-0,435868
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
5
CICLES FORMATIUS
12
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14