Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ANDREU SEMPERE
 
Codi: 03010727
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355170A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ISABEL LA CATÓLICA, 46
PL: Val.
Telèfon:
966 52 81 20   
E-Correu:
03010727@edu.gva.es
Localitat:
03803 - ALCOI
Comarca:
L'ALCOIÀ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,703348
-0,482572
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
5
CICLES FORMATIUS
2
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
11