Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
RAMON LLULL
 
Codi: 03011665
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355100H
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda DE LA LLIBERTAT, S/N
PL: Val.
Telèfon:
966 91 53 65   
E-Correu:
03011665@edu.gva.es
Localitat:
03205 - ELX
Comarca:
EL BAIX VINALOPÓ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,264198
-0,713575
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300