Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
 
Codi: 03012505
Règim: PÚBLIC
CIF: S0300138E
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CAMÍ VELL D'ALACANT, 1
PL: Val.
Telèfon:
965 84 58 44   
Fax:
965 84 58 44
E-Correu:
03012505@edu.gva.es
Localitat:
03590 - ALTEA
Comarca:
LA MARINA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,597254
-0,051721
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA