Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BAHÍA DE BABEL
 
Codi: 03012566
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355568F
Foto del Centro
Adreça:
Carrer PARAGUAY, 6
PL: Val.
Telèfon:
965 93 65 65   
E-Correu:
03012566@edu.gva.es
Localitat:
03008 - ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,334263
-0,509979
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
17