Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
MARE NOSTRUM
 
Codi: 03012736
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355565B
Foto del Centro
Adreça:
Carrer PANAMÁ, 22
PL: Val.
Telèfon:
965 93 65 20   
Fax:
965 93 65 21
E-Correu:
03012736@gva.es
Localitat:
03008 - ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,333005
-0,512817
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
35
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
18