Guia de Centres Docents

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
SAN PASCUAL
 
Codi: 03013315
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355593D
Foto del Centro
Adreça:
Carrer JUAN PABLO II, 2
PL: Cas.
Telèfon:
966 92 67 85   
E-Correu:
03013315@edu.gva.es
Localitat:
03150 - DOLORES
Comarca:
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,135253
-0,76795
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
2
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14