Guia de Centres Docents

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
GUITARRISTA JOSÉ TOMÁS
 
Codi: 03014678
Règim: PÚBLIC
CIF: Q0300505E
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SAN FERNANDO, 30
PL: Val.
Telèfon:
965 93 70 10   
E-Correu:
03014678@edu.gva.es
Localitat:
03001 - ALACANT
Comarca:
L'ALACANTÍ
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,343559
-0,483785
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA  
ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA