Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 
Codi: 03015142
Règim: PÚBLIC
CIF: Q0300568C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer DELS ESMOLADORS, 3-5
PL: Val.
Telèfon:
966 42 82 20   
E-Correu:
03015142@edu.gva.es
Localitat:
03750 - PEDREGUER
Comarca:
LA MARINA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,796871
0,045232
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
4
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
16