Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
LA CANAL
 
Codi: 03015154
Règim: PÚBLIC
CIF: Q0300608G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer FELIPE V, 4
PL: Val.
Telèfon:
966 95 73 05   
Fax:
966 95 73 06
E-Correu:
03015154@edu.gva.es
Localitat:
03610 - PETRER
Comarca:
EL VINALOPÓ MITJÀ/ EL VINALOPÓ MEDIO
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,485555
-0,779171
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
4
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
19