Guia de Centres Docents

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
 
Codi: 03015634
Règim: PÚBLIC
CIF: Q0300682B
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda RAFAEL ALBERTI, S/N
PL: Cas.
Telèfon:
966 90 47 55   
E-Correu:
03015634@edu.gva.es
Localitat:
03369 - RAFAL
Comarca:
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,101481
-0,849612
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
2
CICLES FORMATIUS
2
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
11