Guia de Centres Docents

CENTRE INTEGRAT PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE DÉNIA
 
Codi: 03021518
Règim: PÚBLIC
CIF: S0300136I
Foto del Centro
Adreça:
Carrer FALUTX, S/N
PL: Val.
Telèfon:
965 69 48 90   
E-Correu:
03021518@edu.gva.es
Localitat:
03700 - DÉNIA
Comarca:
LA MARINA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,84708
0,092227
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
CICLES FORMATIUS
9