Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
POLITÈCNIC
 
Codi: 12001307
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6255121C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CANTO DE CASTALIA, 1
PL: Val.
Telèfon:
964 73 89 75   
E-Correu:
12001307@edu.gva.es
Localitat:
12006 - CASTELLÓ DE LA PLANA
Comarca:
LA PLANA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,979915
-0,046563
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
49
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
22