Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
JAIME SANZ
 
Codi: 12002105
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6255048H
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MARJAL, S/N
PL: Val.
Telèfon:
964 33 64 40   
Fax:
964 33 64 41
E-Correu:
12002105@gva.es
Localitat:
12598 - PENÍSCOLA
Comarca:
EL BAIX MAESTRAT
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
40,366983
0,401356
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
7
175
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
18
450