Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
HONORI GARCIA
 
Codi: 12002661
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6255179A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer INSTITUTO, 2
PL: Val.
Telèfon:
964 39 90 10   
Fax:
964 39 90 11
E-Correu:
12002661@edu.gva.es
Localitat:
12600 - LA VALL D'UIXÓ
Comarca:
LA PLANA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,819655
-0,231603
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
5
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
20