Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
PINTOR SOROLLA
 
Codi: 12002816
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6255184A
Foto del Centro
Adreça:
Carrer VÍA AUGUSTA, 32
PL: Val.
Telèfon:
964 73 86 85   
E-Correu:
12002816@edu.gva.es
Localitat:
12539 - LES ALQUERIES
Comarca:
LA PLANA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,895119
-0,116451
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
2
36
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300