Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
LEOPOLDO QUEROL
 
Codi: 12003080
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6255245J
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda GIL DE ATROCILLO, S/N
PL: Val.
Telèfon:
964 40 56 35   
E-Correu:
12003080@edu.gva.es
Localitat:
12500 - VINARÒS
Comarca:
EL BAIX MAESTRAT
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
40,470233
0,45663
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
13
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
19