Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
EL CAMINÀS
 
Codi: 12004217
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6255120E
Foto del Centro
Adreça:
Carrer PINTOR SOLER BLASCO, 3
PL: Val.
Telèfon:
964 73 89 95   
E-Correu:
12004217@edu.gva.es
Localitat:
12003 - CASTELLÓ DE LA PLANA
Comarca:
LA PLANA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,980565
-0,028539
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
56
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14