Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
GERMANS OCHANDO
 
Codi: 12004369
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6255009J
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ACEQUIA PARRA, 20
PL: Val.
Telèfon:
964 73 87 90   
E-Correu:
12004369@edu.gva.es
Localitat:
12550 - ALMASSORA
Comarca:
LA PLANA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,943971
-0,059642
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300
1
25