Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
MAESTRAT
 
Codi: 12004400
Règim: PÚBLIC
CIF: Q6255217I
Foto del Centro
Adreça:
Camí FONT DE MORELLA, S/N
PL: Val.
Telèfon:
964 33 60 90   
E-Correu:
12004400@edu.gva.es
Localitat:
12170 - SANT MATEU
Comarca:
EL BAIX MAESTRAT
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
40,466115
0,175502
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
3
CICLES FORMATIUS
8
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14