Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
GILABERT DE CENTELLES
 
Codi: 12005601
Règim: PÚBLIC
CIF: S1200009G
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SAN VICENTE, 78
PL: Val.
Telèfon:
964 73 92 95   
Fax:
964 73 92 96
E-Correu:
12005601@gva.es
Localitat:
12520 - NULES
Comarca:
LA PLANA BAIXA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,857838
-0,159637
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
6
CICLES FORMATIUS
21
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
26