Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
LA PLANA
 
Codi: 12005738
Règim: PÚBLIC
CIF: Q1200275D
Foto del Centro
Adreça:
Camí LA PLANA, 13
PL: Val.
Telèfon:
964 39 90 05   
E-Correu:
12005738@edu.gva.es
Localitat:
12004 - CASTELLÓ DE LA PLANA
Comarca:
LA PLANA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,994137
-0,032482
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
2
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
20