Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
ESTEPAR
 
Codi: 12005866
Règim: PÚBLIC
CIF: Q1200290C
Foto del Centro
Adreça:
Carrer PASCUAL ASENSIO HERNÁNDEZ., 30
PL: Val.
Telèfon:
964 55 89 90   
E-Correu:
12005866@edu.gva.es
Localitat:
12006 - CASTELLÓ DE LA PLANA
Comarca:
LA PLANA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,973815
-0,053314
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300