Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
JOSEP SEGRELLES
 
Codi: 46000213
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655245J
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda DE JOSEP GINER I MARCO, 5
PL: Val.
Telèfon:
962 91 93 00   
Fax:
962 91 93 01
E-Correu:
46000213@edu.gva.es
Localitat:
46860 - ALBAIDA
Comarca:
LA VALL D'ALBAIDA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,835341
-0,524898
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
4
CICLES FORMATIUS
7
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
15