Guia de Centres Docents

CENTRE PRIVAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
SAGRADA FAMILIA
 
Codi: 46000547
Règim: PRIVAT  -  CONCERTAT
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SAGRADA FAMILIA, 38
PL: Val.
Telèfon:
962 40 45 81   
Fax:
962 40 18 69
E-Correu:
colegio@sagradafamiliaalzira.es
Localitat:
46600 - ALZIRA
Comarca:
LA RIBERA ALTA
Lat:
Long:
Titular:
OBRERAS DE LA CRUZ
39,158588
-0,425307
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
2
30
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
150
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
4
118