Guia de Centres Docents

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
LA HOYA DE BUÑOL
 
Codi: 46002179
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655439I
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda RAFAEL RIDAURA, 18
PL: Cas.
Telèfon:
961 80 84 30   
E-Correu:
46002179@edu.gva.es
Localitat:
46360 - BUÑOL
Comarca:
LA HOYA DE BUÑOL
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,424144
-0,785607
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
8
CICLES FORMATIUS
7
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
24