Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
JAUME I EL CONQUERIDOR
 
Codi: 46003019
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655468H
Foto del Centro
Adreça:
Carretera TORRENT, S/N
PL: Val.
Telèfon:
961 20 58 15   
E-Correu:
46003019@edu.gva.es
Localitat:
46470 - CATARROJA
Comarca:
L'HORTA SUD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,402186
-0,412352
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
14
350