Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
MARÍA ENRÍQUEZ
 
Codi: 46004221
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655627I
Foto del Centro
Adreça:
Carrer LITERATO AZORÍN, 1
PL: Val.
Telèfon:
962 82 94 30   
E-Correu:
46004221@edu.gva.es
Localitat:
46702 - GANDIA
Comarca:
LA SAFOR
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,960043
-0,181972
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
10
CICLES FORMATIUS
16
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
22

ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL


NIVELL EDUCATIU
ENSENYANCES ESPORTIVES