Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
MARTÍNEZ BELLVER
 
Codi: 46004723
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655474F
Foto del Centro
Adreça:
Carrer VENTURA PASCUAL, 1
PL: Val.
Telèfon:
962 24 97 00   
E-Correu:
46004723@edu.gva.es
Localitat:
46800 - XÀTIVA
Comarca:
LA COSTERA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,986125
-0,526024
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
6
150