Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
BEATO JACINTO CASTAÑEDA
 
Codi: 46004759
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655065B
Foto del Centro
Adreça:
Carrer ABEN FERRI, 1
PL: Val.
Telèfon:
962 24 98 10   
E-Correu:
46004759@edu.gva.es
Localitat:
46800 - XÀTIVA
Comarca:
LA COSTERA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,983532
-0,53067
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
9
225
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
18
450