Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
MEDITERRANI
 
Codi: 46005375
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655154D
Foto del Centro
Adreça:
Carrer MARÍA MANGLANO, 4
PL: Val.
Telèfon:
962 56 69 80   
E-Correu:
46005375@edu.gva.es
Localitat:
46133 - MELIANA
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,531295
-0,346187
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
3
75
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
9
225