Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
LUIS VIVES
 
Codi: 46006896
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655049F
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda ALFINACH, 11
PL: Val.
Telèfon:
961 20 58 45   
Fax:
961 20 58 46
E-Correu:
46006896@edu.gva.es
Localitat:
46530 - PUÇOL
Comarca:
L'HORTA NORD
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,616541
-0,313609
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
UNITATS HABILITADES
LLOCS HABILITATS
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300
1
25