Guia de Centres Docents

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
CAVITE-ISLA DE HIERRO
 
Codi: 46012641
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655161I
Foto del Centro
Adreça:
Avinguda MALVARROSA, 2
PL: Val.
Telèfon:
962 56 66 30   
E-Correu:
46012641@edu.gva.es
Localitat:
46011 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,475318
-0,327229
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
LLOCS AUTORITZATS
EDUCACIÓ ESPECIAL
1
8
EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE
1
18
EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE
6
150
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
12
300