Guia de Centres Docents

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
LUIS VIVES
 
Codi: 46012872
Règim: PÚBLIC
CIF: Q9655530E
Foto del Centro
Adreça:
Carrer SAN PABLO, 4
PL: Val.
Telèfon:
961 20 59 45   
E-Correu:
46012872@edu.gva.es
Localitat:
46002 - VALÈNCIA
Comarca:
VALÈNCIA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
39,468231
-0,377175
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
19
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
14